KONTAKTNÍ INFORMACE
Mgr. Zdeněk Březa
alternativní psycholog

Strejcova 21
78901 Zábřeh
tel.: +420 732 621 086
z.breza@alternativnipsycholog.cz
NÁVŠTĚVNOST
„Jedno čínské přísloví říká – Ať ten, kdo tvrdí, že něco nejde, nezdržuje toho, který to dělá.“
Jaroslav Dušek

 

Školy a učitelé

 

 

   Se školskými zařízeními, ať už základními školami nebo středními školami, spolupracujeme především v oblasti vztahů mezi žáky a třídními kolektivy. Zaměřujeme se na preventivní programy, krizové řešení konfliktů, na dlouhodobou spolupráci u problematických třídních kolektivů, či jedinců, kteří ostatní žáky ovlivňují nevhodným způsobem.

 

Oblasti, které řešíme tedy jsou: šikana, vztahy ve třídě, adaptace v nových kolektivech,…

 

   Připravené programy, terapie, sezení, různá šetření jsou většinou jednodenní. Pokud si to situace vyžaduje, navštěvujeme se souhlasem ředitele daného školského zařízení problematický kolektiv během půlroku či roku častěji, aby se předcházelo možným „recidivám“.

 

   Využíváme též počítačový program na sociometrické šetření vztahů (SORAD). Výstupy jsou velmi přehledné v podobě tabulek a grafů, které jsou součástí zprávy. Tato šetření provádíme jak u třídních kolektivů, tak na zakázku od vedení školy v rámci učitelského sboru – což bývá pro vedení školy, i pro samotný učitelský sbor, velmi názorná a jasná zpětná vazba podložená zprávou ohledně vztahů, míry sympatií, antipatií, stupně a schopnosti ovlivňovat druhé a dění ve skupině, pravděpodobnosti s jakou se můžete na určitou osobu spoléhat při spolupráci, zda se o někoho můžete „opřít“, spokojenosti se sebou samým či s kolektivem,….

 

   Profese pedagogického pracovníka je rok od roku náročnější. Komplikují se stále více vztahy mezi žáky, mezi školskými zařízeními a rodiči, v rámci učitelského sboru a též v samotných rodinách. To vše ovlivňuje atmosféru ve školách a učitelé vydávají stále více energie na řešení situací, které přímo s vyučováním ani nesouvisí. Toto velké množství vydané energie nedokáží učitelé ze dne na den načerpat zpět, propadají pocitům vyhoření, stávají se vyčerpanějšími, přepracovanými, projevuje se u nich ve velké míře stres, který často vede i k (psycho)somatickým projevům (různé nemoci). Opomíjí se u učitelů psychohygiena a psychorelaxace. Výše zmíněné problémy řešíme buďto v rámci celého pracovního kolektivu (popř. jeho části) nebo individuálně na žádost konkrétního pracovníka školského zařízení.

 

 

Pro školská zařízení či pro jednotlivé zájemce, popř. skupiny zájemců lektorujeme:    

           

             -různé programy z oblasti vztahů v kolektivech či šikany

-zabýváme se pozorností, jejich poruchami a jak je zvládat, zlepšováním schopnosti koncetrace

            -poruchy autistického spektra, Aspergerův syndrom

            -Feuersteinova metoda Instrumentálního obohacování

            -psychohygiena a psychorelaxace

            -čchi-kung

            -tonální terapie

            -bubny

            -…

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY

  Během doby, než se nám podařilo přesunout kancelář ze Šumperka do Zábřeha, se některým klientům zalíbilo scházet se v  přírodě v okolí těchto měst (příp. též Velkých Losin), kdy jsme si sedli do pohodlných křesel někde na louce s pěknými výhledy do okolí. smileyTěm, kterým by to i nadále vyhovovalo, chceme vyjít vstříc, a pokud bude pěkné počasí, je možné si návštěvu domluvit i v přírodě.smiley 

 

    Další možností je návštěva u Vás doma nebo v jiných vhodných místnostech, kde bychom nebyli vyrušováni a to na ose Velké Losiny - Šumperk - Zábřeh, případně v nejbližším okolí.

02/2018

Logo QuickWeb