KONTAKTNÍ INFORMACE
Mgr. Zdeněk Březa
psycholog

Strejcova 21
78901 Zábřeh
tel.: +420 732 621 086
z.breza@alternativnipsycholog.cz
"Nezměníš-li směr, mohl bys skončit tam, kam máš namířeno."
Lao-c

 

Psychorelaxace

 

 

 

     Životní styl se u většiny lidí postupně mění. Je stále těžší sestavovat větší skupiny účastníků na cvičení psychorelaxace. Každý má jiná očekávání a představu o tom jak dosahovat uvolnění, jak se zbavit stresu, nemocí a nepříjemných emocí, jak se stávat spokojeným v osobním i pracovním životě, jak získat nové životní návyky a udržet si je funkční. Většinou lidé mají tak odlišné požadavky a potřeby, že jsme se jim stejně věnovali ve skupině jednotlivě, což nedělalo dobrotu ve vztahu k dalším účastníkům a vznikala zbytečná nedorozumění. Rozhodli jsme se proto provádět psychorelaxaci individuálně. Skupinu bychom sestavili pouze výjimečně (v počtu do 4 osob) a to jen v případě velkého a dlouhotrvajícího nátlaku ze strany účastníkůsmiley.

 

 

     Individuální setkávání probíhají odlišně, ale pro získání představy je obecný rámec následující:

 

    Základ tvoří 4-5 úvodních sezení, kdy se zorientujeme v obtížích, dohodneme se na tom, čeho chce účastník psychorelaxací dosáhnout, zvolíme přístup, který by mu nejvíce seděl a nacvičujeme základní prvky psychorelaxačních sestav. Většinou je pak člověk, pokud chce, schopen již cvičit doma sám, sestavy si postupně přizpůsobovat svým potřebám a pilovat a prohlubovat požadovaný stav relaxace-ať už psychické nebo tělesné-popř. jiné stavy, kterých chce dosahovat a udržet si je i v běžném životě a nejen v průběhu cvičení.

 

    Pokud má dotyčný zájem, může dále pokračovat 10ti-20ti sezeními (1x za 14 dní nebo 1x za 3 týdny). V tomto případě záleží, zda si účastník vybere pokračovat ve zvolené technice, zdokonalit se v ní, kvalitně ji zvládnout, rozšířit její možnosti, prohloubit a časově prodloužit stavy, které se pomocí dané techniky dají dosáhnout, nebo se jedinec rozhodne pro naučení se jiné techniky a tudíž se v některých bodech částečně vrací i k základům z předchozího odstavcesmiley.

 

    Pro ty nejzarputilejšísmiley: Můžeme se nadále setkávat a konzultovat pokroky (1x za měsíc, čtvrtletně, 1x za půl roku,...smiley). Především by to ale bylo určeno pro ty, kdo pracují na sobě, na životě. Rozšířit běžný pohled na svět o stránku "duchovní?" (nevím, jak jinak to nazvat, už jsou to dost nadužívané pojmy a člověk z toho začíná být znechucen). Kdo hledá. Pobavit se o možnostech.

 

 

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY
Logo QuickWeb