KONTAKTNÍ INFORMACE
Mgr. Zdeněk Březa
psycholog

Strejcova 21
78901 Zábřeh
tel.: +420 732 621 086
z.breza@alternativnipsycholog.cz
"Jakoby se jí přímo před očima proměnil, i když už samozřejmě věděla, že k té změně došlo naopak za očima - ne v tom, nač se dívala, ale v tom, kdo se díval."
Steven Erikson - spisovatel

Psychické a osobnostní obtíže (rozvoj)

 

   Společně hledáme cesty, jak se vypořádat s problémy, nemocemi, či překážkami v psychické oblasti - počínaje vztahovými problémy, přes obtíže se zvládáním svých emocí, popř. reakcí na emoce druhých, zvládáním stresu, relaxací, osobnostním rozvojem, práci na rozovji intelektu a rozumových schopností (především pomocí Feuersteinovi metody instrumentálního obohacování), až po společný boj s příznaky nebo projevy u duševních (psychiatrických)  onemocnění.

 

   Můžeme si také jen popovídat. Neřešit nic důležitéhosmiley, prostě jen být, podělit se o životní zkušenosti, radosti a strasti.

Rádi si popovídáme, či budeme řešit obtíže s kýmkoliv z Vás, kdo je ochotný na sobě pracovat a nezáleží na věkové hranici.

 

Oblasti:

 

 • Vztahové

 • Osobní (osobnostní)

 • Emoční

 • Zvládání stresu

 • Relaxace

 • Kognitivní (rozumová)

 

 • Duševní (psychiatrické) onemocnění, popř. jejich příznaky

  • neurózy
  • schizofrenie
  • deprese
  • úzkosti a fobie
  • ...

 

S těmi, kteří budou mít zájem, můžeme probrat také vhodné bylinky a jiné alternativní přístupy.

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY
Logo QuickWeb