KONTAKTNÍ INFORMACE
Mgr. Zdeněk Březa
alternativní psycholog

Strejcova 21
78901 Zábřeh
tel.: +420 732 621 086
z.breza@alternativnipsycholog.cz
NÁVŠTĚVNOST
"Jsme tím, čím si myslíme, že jsme. Všechno, čím jsme, je dáno naším myšlením. A pomocí tohoto myšlení stavíme svět."
Buddha

Dívá se na svůj životopis :-)

 

 

 

Mgr. Lenka Osladilová    

                                                                 

      

                                                          

certifikovaný terapeut a speciální pedagog

 

 

 

   Dlouhodobě pracuje s lidmi s psychickými obtížemi. Má několikaleté praktické zkušenosti s individuálními terapiemi s lidmi s depresí, úzkostí, různými typy fóbií, neurotickými problémy, ale i např. maniodepresivní psychózou, autismem, mentálním postižením, schizofrenií.

 

   Začínala v poradenském speciálně-psychologickém centru, odkud však po 3 letech diagnostické práce odešla a vydala se svou vlastní cestou. Zpočátku pracovala především s dětmi se specifickými obtížemi, postupně ji však cesta dovedla i k dospělým. Nyní pracuje především s dospělými, a to jak v rámci různých zdravotnických či sociálních zařízení, tak stále častěji individuálně.

 

   Setkat se s ní můžete v Šumperku, kde má svoji základnu (kancelář). Pravidelně však jezdí za svými klienty i do jiných, odlehlejších koutů Moravy i Čech.

 

   Kromě vysokoškolského vzdělání v oboru si postgraduálně své vzdělání průběžně doplňuje, má 480 hodin sebezkušenostního a terapeutického výcviku v expresivních terapiích (arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie, pohybová terapie), výcvik v synergicko-reflexní terapii a je diplomovaným terapeutem pro kognitivní terapii.

 

   Mezi její zájmy patří poznávání nových lidí, kultur, krajin a práce na zahrádce, kde právě objevuje krásu permakulturní filosofie –  vše souvisí se vším, život je propojený a díky tomu můžeme také jeden druhému pomáhat.

 

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY

  Během doby, než se nám podařilo přesunout kancelář ze Šumperka do Zábřeha, se některým klientům zalíbilo scházet se v  přírodě v okolí těchto měst (příp. též Velkých Losin), kdy jsme si sedli do pohodlných křesel někde na louce s pěknými výhledy do okolí. smileyTěm, kterým by to i nadále vyhovovalo, chceme vyjít vstříc, a pokud bude pěkné počasí, je možné si návštěvu domluvit i v přírodě.smiley 

 

    Další možností je návštěva u Vás doma nebo v jiných vhodných místnostech, kde bychom nebyli vyrušováni a to na ose Velké Losiny - Šumperk - Zábřeh, případně v nejbližším okolí.

02/2018

Logo QuickWeb