KONTAKTNÍ INFORMACE
Mgr. Zdeněk Březa
alternativní psycholog

Strejcova 21
78901 Zábřeh
tel.: +420 732 621 086
z.breza@alternativnipsycholog.cz
NÁVŠTĚVNOST
"Lidé, kteří se rozhodnou, nikdy neposlouchají rady - zvlášť, když jim někdo radí opak :-)."
autor neznámý

 

Feuersteinova metoda Instrumentálního obohacování

 

 

O Feuersteinovi a jeho metodě Instrumentálního obohacování již bylo napsáno mnoho, proto se na našich stránkách pouze zmíníme, jak s touto metodou pracujeme:

 

  1. Na zakázku lektorujeme jedno nebo dvoudenní semináře (výjimečně vícedenní), na kterých seznamujeme účastníky kurzů především s principy dané metody. Na kurzy objednáváme originální materiály, na kterých si frekventanti pomocí sebezkušenosti tyto principy vyzkouší.

 

Instrumentální obohacování je metoda, která se zaměřuje na velké množství různých kognitivních, emočních i sociálních oblastí. V principech jednoduchá metoda, která vyžaduje komplexní přístup. Provázaná množstvím vztahů a vazeb mezi jednotlivými oblastmi. Velmi náročná na vysvětlení a zažití si získaných poznatků.

 

Lekce přizpůsobujeme tak, aby účastníci kurzu byli schopni principy uplatňovat jak ve svém životě (v rámci vlastního osobnostního rozvoje, v rodině, ve škole,…, při řešení problémů,…), tak v profesním životě (při práci a ve styku s druhými,…) bez toho, aby byli nuceni používat papírovou podobu instrumentů, která je zakázána ke kopírování a používání bez absolvování několikaset hodinového výcviku.

 

  1. Individuální terapie nebo osobnostní rozvoj

 

  1. Skupinové terapie, popř. osobnostní rozvoj (možné domluvit i pro skupiny zaměstnanců v rámci firmy, nejnáročnější verzi metody pro vysokoškolsky vzdělané odborníky a specialisty, pro management a vedení firmy – např. flexibilní myšlení, nový přístup při řešení problémů,…), popř. též ve školství (učitelé) a v jiných oborech.

 

  1. Vzhledem k tomu, že tato metoda obsahuje různé „úrovně obtížnosti“ používáme ji též v Domovech při práci s klienty (dříve ústavy sociální péče)

 

V případě Vašeho zájmu o uskutečnění semináře, popřípadě o zorganizování skupin(y) v rámci firmy či instituce, nás můžete kontaktovat na mobil nebo mailem (viz kontakty).

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY

  Během doby, než se nám podařilo přesunout kancelář ze Šumperka do Zábřeha, se některým klientům zalíbilo scházet se v  přírodě v okolí těchto měst (příp. též Velkých Losin), kdy jsme si sedli do pohodlných křesel někde na louce s pěknými výhledy do okolí. smileyTěm, kterým by to i nadále vyhovovalo, chceme vyjít vstříc, a pokud bude pěkné počasí, je možné si návštěvu domluvit i v přírodě.smiley 

 

    Další možností je návštěva u Vás doma nebo v jiných vhodných místnostech, kde bychom nebyli vyrušováni a to na ose Velké Losiny - Šumperk - Zábřeh, případně v nejbližším okolí.

02/2018

Logo QuickWeb